Išči po prispevkih:

Home | Izobraževanje, Znanost


Karcinom Kolona In Rektuma

By: Martin Lasič


POVZETEK
Izhodišča: Incidenca raka širokega črevesa in danke pri nas hitro narašča. Edina potencialno kurativna metoda je R0 resekcija.
Metoda: analiza serije 195 bolnikov z rakom širokega črevesa ali danke, ki so bili operirani v obdobju 1.1. 2001 – 31.12. 2001
Rezultati: reseciranih je bilo 195 bolnikov. Pri večini je bila narejena R0 resekcija, ki naj bi zagotavljala popolno ozdravitev.
Zaključki: rak debelega črevesja pri nas narašča z približno enakim trendom kot drugod v zahodnem svetu.
ABSTRACT
Outcomings: The incidence of carcinoma of colon and rectum is growing very fast. The only potential method to cure is R0 resection.
Methods: we made the analysis of resection of 195 patients, which had the carcinoma of colon or rectum, in the period of 1.1. 2001 till 31.12.2003.
Results: there were made resections of 195 patients. At the most of the cases was made R0 resection, which should assure total recovery.
Conclusion: The cancer of colon and rectum is becoming in Slovenia more and more common, but actualy with the same amount of new cases (in percentage) per year like in the rest of the Europe. The only way to cure the carcinoma of colon and rectum is the resection R0.
1. UVOD

Rak širokega črevesa in danke (SČD) je v razvitih deželah najpogostejši med raki prebavil. Pri moških je bilo v letu 2001 reseciranih 111 bolnikov (56,9%), pri ženskah pa 84 bolnic (43,1%). Edina potencialna kurativna metoda zdravljenja je operacija z odstranitvijo s tumorjem prizadetega segmenta črevesa in vseh prizadetih bezgavk (R0 resekcija) ter pripadajočega mezenterija. Razširjenost bolezni v času zdravljenja opredelimo s TNM stadijem, radikalnost operacije pa z R klasifikacijo. To so tudi najpomembnejši prognostični dejavniki.
2. METODE

V obdobju od 1.1.2001 do 31.12. 2003 smo na oddelku Kirurške gastroenterološke klinike na Zaloški v Ljubljani operirali 195 bolnikov z rakom SČD. Vse pomembne klinične podatke smo vnašali v posebne protokole, jih nato vnesli v računalnik in jih nato statistično obdelali. Podatke o preživetju naših bolnikov, ki so prebivalci Slovenije, smo dobili na Registru raka za Slovenijo.
3. REZULTATI

Med 195 bolnikov in bolnic, je bilo reseciranih 111 moških (56,9%), in 84 žensk (43,1%).

Programsko je bilo operiranih 183 (93,8%), urgentno pa le 12 (6,2%) bolnikov.

Tumor je bil v 122 primerih (62,%) prisoten na širokem črevesu in v 73 primerih (37,4%) na danki.

Najpogostejši trije posegi so bili: prednja resekcija oz. Nizka prednja resekcija (30,2%), desna hemikolektomija (25,1%) in resekcija sigme (22%).
Rezultati so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1:

Leva hemikolektomija in segmentna resekcija 12 (6.1%)
Totalna / subtotalna kolektomija 5 (2.5)
Desna hemikolektomija 49 (25.1%)
Resekcija sigme 43 (22.0%)
Prednja resekcija, nizka prednja resekcija 59 (30.2%)
Abdominoperinealna ekscizija 8 (4.1%)
Lokalna ekscizija 1 (0.5%)
Obhodna anastomoza in kolostoma 12 (6.1%)
Explorativna laparatomija 1 (0.5%)
Resekcija po Hartmannu 4 (2.0%)

Pri vseh reseciranih bolnikih je bil tumorski stadij določen po TNM klasifikaciji in patološki pTNM klasifikaciji:
- Stadij O: Tis N0 M0
- Stadij I: T1-2 N0 M0
- Stadij II: T3-4 N0 M0
- Stadij III: vsak T N1-2 M0
- Stadij IV: vsak T vsak N M1

V stadiju 0 so bili odkriti in resecirani le 3 bolniki (1,5%), v stadiju I je bilo operiranih 14 bolnikov (7,1%), v stadiju II je bilo reseciranih 70 bolnikov (35,5%), v stadiju III 58 bolnikov (29,4%), v stadiju IV pa 42 (21,3%) bolnikov. Pod stadij neznano je padlo 10 bolnikov (5,0%). Glej Graf 1!

Glede na pristonost tumorja v kirurških robovih, je bilo ugotovljeno naslednje:
R0 resekcija je bila napravljena pri 142 (73,3%) primerov, R1 resekcija je bila narejena le pri 4 pacientih (2%), R2 resekcija pa pri 49 pacientih (25,7%). Glej Graf 2!

Graf 2:

Pooperativne zaplete smo razdelili na splošne in kirurške. Med splošne zaplete smo najpogosteje lahko ugotavljali pljučnico – 3 bolniki (1,5%), sledila ji je ledvična odpoved – 2 bolnika (1%) in srčno popuščanje – 1 pacient (0,5%). Kar 7 bolnikov (3,5%) pa je imelo drugačne težave postoperativno. Pri kiurških zapletih je vsekakor na prvem mestu infekt v rani – 31 (15,7%). Sledi nastanek dehiscence anastomoze, ki je nastal pri 5 bolnikih (2,5%), intraabdominalni absces pri 3 bolnikih (1,5%) ter nastanek krvavitve pri le 1 bolniku (0,5%).

V 30 dneh po operaciji je umrlo le 7 bolnikov (3,6%). Kot najpogostejši vzrok smrti je bil vzrok srčna odpoved pri 4 bolnikih (2%). Sledita mu pljučna embolija in sepsa, vsaka z le po 1 primerom (0,5%) 1 bolnik (0,5%), ki pa je umrl zaradi drugih vzrokov.
4. ZAKLJUČKI

Incidenca raka debelega črevesa in danke v Sloveniji narašča. Tako je bilo v obdobju leta 1.1. 2001 do 31.12. 2003 bilo odkritih 195 primerov. Pomembna je čimprejšna diagnostika, saj le ta omogoča popolno resekcijo (R0) in s tem ozdravitev. Seveda je priporočljivo, da paciente spremljamo tudi po operaciji in jim izvajamo preventivne kolonoskopije, primarno pa moramo paziti, da se nam taki pacienti ne izgubijo iz našega registra.

5. LITERATURA

1. Register raka za Slovenijo, letnik 2003
2. Kazuistika oddelka Kirurške gastroenterološke klinike za leto 2001


Ta prispevek je na portalu publikacije.net objavil/a Martin Lasič dne 2006-11-24.


Ocenite prispevek:

 

# of Ratings = 5 | Rating = 3.4/5

Kliknite na XML znak in spremljajte kategorijo [Izobraževanje, znanost] preko RSS!publikacije.net - portal svobodnega znanja

Powered by Article Dashboard